• HotLine : 0989.36.83.83/ 0972.299.799
  • Ngôn ngữ thứ nhất ( Tiếng Việt): Không chỉ hướng tới sự tự tin trong kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tư duy, chúng tôi còn phát triển đồng bộ ngôn ngữ thính giác (nghe) và ngôn ngữ thị giác (chữ viết), giúp trẻ có khả năng đọc hiểu và giao tiếp nổi trội.

Ngon-ngu

  • Ngôn ngữ thứ hai ( Tiếng Anh):  đã và đang là ngôn ngữ của toàn cầu. Hiểu được tầm quan trọng của ngôn ngữ Tiếng Anh, chúng tôi mang đến một chương trình song ngữ rất có hiệu quả được nghiên cứu bởi Hiêp Hội Giáo Dục Song Ngữ. Chìa khóa dẫn đến sự thành công này là việc chúng tôi tạo được môi trường song ngữ ngay trong lớp học với sự giảng dạy của  giáo viên song ngữ có kinh nghiệm lâu năm kết hợp với giáo viên người bản ngữ, được thực hiện hàng ngày với lượng thời gian tăng dần theo độ tuổi.
  • Kỹ năng thuyết trình “ Show and tell” : Nhằm phát triển kỹ năng sống cần thiết “ Tự tin- kiên trì- hòa nhập”