• HotLine : 0989.36.83.83/ 0972.299.799
  • Chương trình học của  Elephanta được thiết kế theo các chủ đề nội dung phong phú giúp trẻ liên tục thu thập và sắp xếp những hiểu biết về thế giới, nội dung chương trình được khai thác linh hoạt, các nguyên vật liệu sử dụng trong giờ học cũng mở cho bé những “cánh cửa cơ hội” để kích thích trí tưởng tượng, tư duy,sáng tạo

33

  • Khám phá khoa học: Chúng tôi tạo cơ hội để khơi dậy trí tò mò của trẻ, khuyến khích trẻ khám phá nhiều hơn về môi trường trẻ đang sống.Trẻ đưuọc học về thế giới tự nhiên và khoa học, học cách giải quyết vấn đề thông qua những trải nghiệm thực tế, những thí nghiệm khoa học và các hoạt động trò chơi.”