• HotLine : 0989.36.83.83/ 0972.299.799
20Jul
2013
0
333

Happy Halloween 2015

Halloween, hay Ma lộ hình là một ngày Lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm ngày 31 tháng 10 hàng năm để tạ ơn thần linh sau mùa thu hoạch. Chính vào thời gian này vị thần của mùa xuân và mùa hè không còn ngự trị và nhường chỗ cho thần chết […]