• HotLine : 0989.36.83.83/ 0972.299.799
14Jan
2016
0
day-con-tu-lap

Thư thông tin tháng 8.2015

Lời đầu tiên, Elephanta rất vui mừng khi được chào đón các bé! – Lê Khánh Toàn, Lê Khánh Linh, Hà Diệu Minh, Vũ Cẩm Tú ( Lớp Honey Bee) – Phan Anh , Phạm Lê Huy, Thái Bảo Trang, Thái Bảo Chung , Nguyễn Cao Hà My, Lê Nam Khánh, Nguyễn Khánh Thi ( […]