• HotLine : 0989.36.83.83/ 0972.299.799
14Jan
2016
0
IMG_2807

Trải nghiệm vườn rau

Đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang kiến thức về quy trình trồng rau cũng như quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại rau và giờ là lúc các bé được trải nghiệm trực tiếp đến vườn rau Elephanta – nơi chuyên cung cấp rau và một số loại quả sạch […]